VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

HET BEDRIJF: Nivi S.p.A. is gespecialiseerd in het verlenen van diensten op het gebied van schuldinvordering in het buitenland. Zij behoort tot de Holding Nivi Group S.p.A. en is erkend door meer dan 650 Italiaanse instanties en overheidsdiensten. Nivi S.p.A. verzorgt de kennisgeving van administratieve boetes die aan buitenlandse weggebruikers worden opgelegd wegens overtredingen van de wegcode door gemeenten en gemeentebesturen, alsmede de invordering van schulden namens de concessiehouders van autosnelwegen, betreffende tolheffingen voor het gebruik van autosnelwegen door buitenlandse weggebruikers.

E.M.O. ® (acroniem voor European Municipality Outsourcing) is een divisie van Nivi S.p.A. die zich uitsluitend bezighoudt met het beheer en de internationale kennisgeving van administratieve boetes die door het gemeentepolitiekorps zijn uitgeschreven wegens overtredingen van de wegcode. Onder beheer verstaan wij de operationele afwikkeling, in opdracht van de betrokken gemeenten, van alle procedurele fasen die zijn voorzien in het Europees Verdrag van Straatsburg van 1977 en andere internationale verdragen die momenteel van kracht zijn. Nivi S.p.A. is ook geaccrediteerd door de belangrijkste ambassades en regeringsinstanties van verschillende staten, aan wie referenties zijn verstrekt om de juistheid en transparantie van de uitgevoerde werkzaamheden te garanderen.

VEILIGHEID : De website maakt gebruik van algemene in de sector aanvaarde informatiebeveiligingstechnieken, zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en encryptiesystemen, dit alles om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen. Om deze doeleinden te bereiken, aanvaardt de gebruiker/klant dat de provider gegevens verwerkt voor authentificatie- en toegangscontroledoeleinden.

ONLINE BETALINGEN: Betalingen kunnen worden verricht in EUR (€) via de belangrijkste bankbetalingscircuits in overeenstemming met de Europese PSD2-richtlijn, en met de voornaamste kredietkaarten, zoals VISA, MasterCard en Maestro, via een beveiligde en gecodeerde verbinding met de servers van de kredietinstellingen, om een hoog niveau van veiligheid bij onlinetransacties te garanderen.

NIVI S.P.A., met zetel te Florence (FI), Via O. Da Pordenone n.20, Fiscaal nummer en BTW nr. 04105740486 - Maatschappelijk kapitaal € 9.075.889,00 - E-mail: nivispa@pecnivi.it - www.nivi.it - Ingeschreven in het handelsregister van de C.C.I.A.A. - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze - REA nr. FI-416800 - ingeschreven op 30.05.1989.

Ga terug
Wachten