PRIVACY EN COOKIES

De EU-verordening 2016/679 moet ervoor zorgen dat bij de verwerking van "persoonsgegevens" de rechten, de fundamentele vrijheden en de waardigheid van natuurlijke personen worden geëerbiedigd, met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid en persoonlijke identiteit.

Nivi S.p.A., die voor particuliere ondernemingen en overheidsdiensten beheers- en incassowerkzaamheden verricht, deelt mee dat de verwerking van de verkregen gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de ontvangen opdrachten:

 • via communicatie met hun cliënten;
 • door middel van contact- of klachtenformulieren, spontaan ingevuld door de betrokkenen in hun hoedanigheid van gebruikers, potentiële klanten of leveranciers;
 • mondeling, rechtstreeks aan de betrokken persoon of door raadpleging van openbare registers.
Met betrekking tot deze gegevens garandeert de ondergetekende onderneming het volgende:
 • de verwerking is gebaseerd op de beginselen van rechtmatigheid en juistheid en geschiedt met volledige bescherming van de rechten en de privacy van de betrokkene;
 • de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van de taak voor het beheer en buitengerechtelijke invordering van het krediet;
 • het doel van de verwerking is het efficiënte beheer van de kredietrechten van onze klanten ten aanzien van de betrokkene;
 • Na afloop van de opdracht worden de persoonsgegevens van de betrokkene alleen bewaard om onze onderneming in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen correct na te komen en om, indien nodig, verslag uit te brengen over de uitgevoerde activiteit. In ieder geval zijn de gegevens over de betrokkene na het beëindigen van de opdracht niet meer beschikbaar voor de aangestelden, zodat zij deze niet meer kunnen raadplegen;
 • de gegevens worden manueel en/of geïnformatiseerd verwerkt en onze onderneming garandeert de inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan;
 • Niettegenstaande het recht van ons bedrijf om informatie te verkrijgen via derden, in overeenstemming met de bepalingen van EU REG. 2016/679, is de verstrekking van gegevens door de betrokkene facultatief. Weigering om dergelijke gegevens te verstrekken zal echter leiden tot het mislukken van de aan ons toevertrouwde invorderingsopdracht en kan leiden tot het instellen van een rechtsprocedure met het oog op de gerechtelijke invordering van de schuld;
 • de gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de gebouwen van onze onderneming;
 • de gegevens kunnen worden meegedeeld aan:
  a) klanten/opdrachtgevers;
  b) overheidsinstanties die hierom verzoeken of waaraan informatie moet worden verstrekt om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen;
  c) ondernemingen die tot dezelfde bedrijfsgroep behoren.
 • onder de voorwaarden van EU-verordening 2016/679 kan de betrokkene de volgende rechten uitoefenen:
  - art. 15 Recht op toegang van de betrokkene;
  - art. 16 Recht op rectificatie;
  - art. 17 Recht op gegevenswissing;
  - art. 18 Recht op beperking van de verwerking;
  - art. 20 Recht op dataportabiliteit;
  - art. 21 en art. 22: Recht op bezwaar en geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke personen.

Teneinde na te gaan of de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van voornoemde rechten bestaan, wordt verwezen naar de volledige tekst van voornoemde bepalingen, die beschikbaar is op de website www.garanteprivacy.it van de Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

Wij willen u erop wijzen dat indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, u volgens de huidige wetgeving een klacht kunt indienen bij de Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP). De verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokkene is de schuldeiser. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming D.P.O. is Dr. Francesco Paolucci, bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@nivi.it De betrokkene kan schriftelijk om meer informatie, met inbegrip van de contactgegevens van eventuele gegevensverwerkers, verzoeken.

COOKIES:
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de browser van de computer van de gebruiker. Cookies maken het mogelijk de voorkeurinstellingen van de gebruiker op te slaan, zodat ze later niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd. De browser slaat de informatie op en zendt die door naar de server van de site wanneer de gebruiker die website opnieuw bezoekt. Om het navigeren op de site en de gebruikerservaring te verbeteren, gebruiken wij technische en profileringscookies, waaronder cookies van derden:

 • __RequestVerificationToken: is een cookie noodzakelijk voor het functioneren van de website en wordt aan het einde van elke surfsessie automatisch verwijderd.
 • ssupp.vid: noodzakelijk voor de correcte werking van de chatbox van de website (duur 6 maanden) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: is een marketing cookie en identificeert de laatst bezochte pagina van de bezoeker. Wordt gebruikt om de chat-box functie relevanter te maken.(duur 6 maanden) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
U kunt te allen tijde voorkomen dat cookies uw computer of mobiele apparaat bereiken door in de instellingen van uw internetbrowser te kiezen voor "Cookies uitschakelen" (raadpleeg de documentatie van uw browser). Informatie over het blokkeren of verwijderen van geïnstalleerde cookies vindt u in de volgende browsers:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Update van 07.03.2022
Ga terug
Wachten